NỘI DUNG

NHIỀU CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC TRONG THÁNG 1-2022

29/12/2021 15:56:25 Tin tức

Tuổi nghỉ hưu của người lao động tiếp tục được điều chỉnh tăng; tăng thêm 7,4% trên mức lương hưu của tháng 12-2021 cho một số nhóm; vi phạm giao thông có thể bị phạt đến 75 triệu... là những quy định có hiệu lực từ tháng 1-2022.

Theo https://tuoitre.vn/các tin liên quan