NỘI DUNG

THÔNG BÁO: CÁC QUY ĐỊNH MỚI VỀ TÊN MIỀN .VN THEO THÔNG TƯ 21/2021/TT-BTTTT

27/01/2022 17:08:49 Tin tức

Theo Thông tư 21/2021/TT-BTTTT một số quy định mới và quan trọng về tiên miền .vn sẽ có hiệu lực từ 07/02/2022.

Ngày 8/12/2021, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Thông tư số 21/2021/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet. Thông tư này sẽ có hiệu lực từ ngày: 07/02/2022. 

Liên quan đến Thông tư 21/2021/TT-BTTTT có các quy định về tên miền quốc gia Việt Nam .vn với một số nội dung quan trọng như sau:  

 • Thay đổi vòng đời tên miền quốc gia Việt Nam “.VN” 
 • Mở rộng một số đuôi tên miền “.VN” mới (.id.vn, .io.vn, .ai.vn) 
 • Mở rộng các đuôi “.VN” cho tên miền tiếng Việt 
 • Các vấn đề liên quan hồ sơ, dữ liệu tên miền,… 
 • Các vấn đề liên quan địa chỉ IP, số hiệu mạng,… 

Trong đó, quý khách hàng cần lưu ý nhất về việc Thay đổi vòng đời tên miền “.VN” sẽ ảnh hưởng đến (các) dịch vụ mà Quý Khách hàng đang sử dụng tại Mắt Bão thuộc nhóm tên miền Quốc gia .vn này, cụ thể như sau: 

 • Điều chỉnh mới cho vòng đời tên miền .VN  
 • Kể từ ngày hết hạn sử dụng, Trung tâm Internet Việt Nam sẽ thực hiện tạm ngừng hoạt động tên miền trên hệ thống máy chủ tên miền quốc gia. 

Trong thời gian 25 ngày kể từ ngày hết hạn tên miền, nếu chủ thể tên miền nộp phí duy trì tên miền theo quy định thì sẽ được tiếp tục sử dụng tên miền đã sở hữu. 

Tóm tắt thay đổi: 

 • Khi tên miền .VN hết hạn sẽ bị tạm dừng ngay thay vì 05 ngày sau như trước đây .
 • Khi tên miền .VN hết hạn, > 25 ngày sẽ thu hồi thay vì > 35 ngày như trước đây.

Thay đổi quy định gia hạn muộn với các đuôi tên miền .VN

Theo thông tư được ban hành, để không ảnh hưởng đến việc sử dụng của quý khách hàng, Mắt Bão xin chính thức thông báo với các khách hàng về việc thay đổi quy định hỗ trợ gia hạn muộn đối với các đuôi tên miền .VN tại Mắt Bão như sau: 

 • Tất cả tên miền .VN có thời gian hết hạn trước 07/02/2022 vẫn áp dụng vòng đời gia hạn muộn là 35 ngày (kể từ ngày hết hạn) 
 • Tất cả tên miền .VN có thời gian hết hạn đúng từ ngày 07/02/2022 trở đi sẽ áp dụng vòng đời gian hạn muộn mới là 25 ngày và không còn 5 ngày tên miền hoạt động kể từ ngày hết hạn.

Tham khảo thêm thông tin chi tiết về Thông tư 21/2021/TT-BTTTT: TẠI ĐÂY các tin liên quan