ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN

Vui lòng nhập số điện thoại của Anh/chị, chúng tôi sẽ gọi điện thoại lại để tư vấn.

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN QUỐC TẾ

STT Bảng giá tên miền
Quốc Tế
Tổng tiền
năm đầu
Tổng tiền
năm tiếp theo
Chuyển tên miền về Sông Kôn
Dịch vụ duy trì tên miền/năm đầu
1 .com 239,000 đ 359,000 đ 289,000 đ
2 .net 279,000 đ 349,000 đ 279,000 đ
3 .org 359,000 đ 359,000 đ 289,000 đ

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN VIỆT NAM

STT Bảng giá tên miền Việt Nam Tổng tiền năm đầu Tổng tiền năm tiếp theo
1 .vn 560,000 đ 460,000 đ
2 .com.vn/ .net.vn 460,000 đ 360,000 đ
3 .gov.vn/ .org.vn/ .edu.vn 260,000 đ 155,000 đ