Chi tiết SẢN PHẨM

Phần mềm quản lý nhân sự, cán bộ công chức, viên chức, người lao động


0975. 033.619 - 0913. 651.619
7h - 20h
Mô tả vắn tắt
Phần mềm quản lý cán bộ công chức, viên chức, người lao động là giải pháp tổng thể được thiết kế và xây dựng áp dụng cho khối cơ quan Nhà nước.

Phần mềm quản lý cán bộ công chức, viên chức và người lao động là giải pháp tổng thể được thiết kế và xây dựng áp dụng cho khối cơ quan Nhà nước. Qua đó giúp cho các cơ quan Nhà nước theo dõi quá trình biến đổi thông tin của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong quá trình công tác từ khi bắt đầu vào cơ quan cho đến nghỉ hưu. Hệ thống giúp các đơn vị có thẩm quyền quản lý cán bộ công chức, viên chức và người lao động quản lý hồ sơ nhân sự hiệu quả, giảm chi phí, thời gian, công sức, thuận tiện trọng việc tra cứu tìm kiếm hồ sơ cán bộ công chức, viên chức và người lao động. Hệ thống phần mềm có các chức năng phân quyền đến từng phòng, ban, CBCC, CV được phép xem, sửa, xóa… đảm bảo tính bảo mật của hồ sơ.

I. CÁC TÍNH NĂNG CỦA PHẦN MỀM:

 1. Quản trị hệ thống
 2. Lý lịch cán bộ
 3. Đặc điểm lịch sử bản thân
 4. Quá trình đào tạo
 5. Quá trình bồi dưỡng
 6. Quá trình công tác
 7. Quá trình hưởng lương
 8. Thâm niên công tác
 9. Thông tin bổ nhiệm, bổ nhiệm lại
 10. Trình độ chính trị, ngoại ngữ, tin học
 11. Quá trình khen thưởng
 12. Quá trình kỷ luật
 13. Đánh giá công chức viên chức, NLD.
 14. Nghỉ thai sản, tự túc
 15. Quá trình đóng BHXH
 16. Quan hệ gia đình
 17. Thân nhân ở nước ngoài
 18. Thông tin tuyển dụng, tập sự
 19. Tìm kiếm - Thống kế - Báo cáo

II. MỘT SỐ GIAO DIỆN CỦA  PHẦN MỀM

1. DANH SÁCH NHÂN VIÊN


2. TẠO NHÂN VIÊN MỚI


3. NHẬP THÔNG TIN NHÂN VIÊN


III. VIDEO PHẦN MỀM

III. THÔNG TIN LIÊN HỆ

 • Điện thoại: 0975. 033. 619 - 0913. 651. 619
 • Zalo: 0975. 033. 619