NỘI DUNG

DÙNG THỬ PHẦN MỀM QUẢN LÝ CƯ TRÚ VÀ ĐỐI TƯỢNG TRÊN ĐỊA BÀN VÀ PHẦN MỀM QUẢN LÝ LƯU TRÚ TRỰC TUYẾN - MIỄN PHÍ DÙNG THỬ 12 THÁNG.

08/03/2022 08:50:04 Tin tức

Nhằm hỗ trợ các đơn vị công an xã/phường hoặc công an khu vực sử dụng công nghệ thông tin để quản lý Nhân hộ khẩu và Lưu trú trên địa bàn theo luật cư trú 2020 được ban hành ngày 13 tháng 11 năm 2020. Công ty TNHH Dịch vụ và Công nghệ Sông Kôn hỗ trợ dùng thử phần mềm - thời hạn 12 tháng cho 02 phần mềm như sau:

1. Phần mềm Quản lý Cư trú và đối tượng trên địa bàn


2. Phần mềm Quản lý Lưu trú trực tuyến

3. Vui lòng nhập thông tin , Công ty sẽ gọi lại và tiến hành cài đặt.

4. Thông tin liên hệ: 0975. 033.619các tin liên quan