NỘI DUNG

BẢY PHƯƠNG THỨC SỬ DỤNG THÔNG TIN THAY SỔ HỘ KHẨU

28/02/2023 10:11:53 Tin tức
Bảy phương thức sử dụng thông tin thay sổ hộ khẩu
Cho đến nay, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú chính thức hết giá trị sử dụng. Để việc triển khai thực hiện có hiệu quả, tạo thuận lợi, giảm phiền hà cho công dân khi thực hiện các thủ tục hành chính hay giao dịch dân sự, người dân có thể sử dụng 7 phương thức thông tin công dân thay sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

Kể từ ngày 01/01/2023, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú chính thức hết giá trị sử dụng, để việc triển khai thực hiện có hiệu quả, tạo thuận lợi, giảm phiền hà cho công dân khi thực hiện các thủ tục hành chính hay giao dịch dân sự, người dân có thể sử dụng 7 phương thức thông tin công dân sau đây thay sổ hộ khẩu, sổ tạm trú:
các tin liên quan